Spelregler

Lag, pompor, skalle/kädel

Jugger plan

 

 • Planen är 40×20 meter
 • Ett lag består av 5-8 spelare. 1 qwik, 4 gardspelare (spelare med pompor) och 0-3 avbytare.
 • Enbart qwiken kan ta skallen och vinna en poäng genom att placera den i målet. Hen får inte gå i fysisk närkamp med gardspelare eller ta en pompa. I kamp om skallen får qwikarna brottas i den grad som är överenskommet innan match.
 • Gardspelare väljer 1 av 6 positioner: Fäktare (långpompa, topz, stav, kortpompa med sköld, eller två kortpompor) eller kedja. Ett lag får max ha en aktiv kedja och en aktiv qwik, men i övrigt är det fritt att besätta positioner. Man kan byta plats (även gardspelare och qwik) efter varje poäng.
 • Fäktare med stavar får inte stöta. Att stöta med en stav kan skada med och motspelare.
 • Gardspelare får inte ta i eller sparka skallen. De kan dock förflytta skallen med hjälp av en pompa.
 • Gardspelare får inte brottas, enbart söka träff med pomporna.

En match

 • En match pågår ett förutbestämt antal stenar exempelvis 2×80, 2×100, 2×150 eller 3×100. Alternativt i en form av bäst av X (t. ex. bäst av 3).
 • Stenar är trumslag med intervall på 1.5 sekund per sten.
 • Matchen är redo att starta när:
  1. Skallen ligger i planens mitt.
  2. Lagen står redo bakom sin baslinje på planens kortsidor.
  3. Målen är centralt placerade två meter framför lagens vardera baslinje.
 • Matchen startas när huvuddomaren ger startsignalen “3-2-1 jugger!”. Vid målgörande placeras skallen åter i mitten. Lagen återvänder till sina respektive baslinjer och inväntar en ny startsignal.

Poäng

 • Qwiken gör en poäng när skallen giltigt har placerats i målet och stannar kvar utan att någon håller i den.

Träff/pin

 • En beröring med en pompa är en träff. Träff på huvudet är ogiltig, på händerna är den ogiltig utom kedja och qwik. Vid träff av huvud eller hand ropar spelaren ut “huvud!” eller “hand!” detta för att förtydliga varför spelaren inte försätter sig själv i inaktivt läge.
 • Dubbel: Om två spelare får en giltig träff samtidigt ropar båda ”dubbel!“ och går i inaktivt läge. Tillfällen där det är oklart vilken träff som var först räknas även det som en giltig dubbel.
 • För kedja gäller träff då bollen berör en annan spelare eller om kedjan går runt en kroppsdel på en annan spelare.
 • Vid träff går den träffade ner på knä och placerar en hand bakom ryggen. Pompan placerar hen bredvid sig på marken och enbart en hand får vidröra den. Denna position hålls under 5 stenar; om hen blir träffad av kedjan under 8 stenar. Stenarna räknas väl synligt med fingrarna på den hand som placerats bakom ryggen. Efter 5/8 stenar kan hen resa sig och fortsätta spela. Så länge handen är placerad bakom ryggen och ett knä på marken är ytterligare träff ogiltiga.
 • Pin: En fäktare kan pinna (låsa) en träffad motspelare genom att placera sin pompa på någon del av dennes träffyta. En pinnad spelare får inte resa sig även om hen räknat ut sina stenar, bryts pinningen måste den pinnade spelaren vänta till nästa sten innan hen åter är i spel.

Pompor och säkerhet

 • Pompor ska byggas enligt uppgifter som du hittar här.
 • Pompor ska vadderas väl så att de inte kan skada andra spelare. Spetsen och kedjebollen bör göras av mjuk skumgummi (kedjebollen t. ex. av en skumgummiboll).
Translate »