Det finns ett antal spelpositioner under en juggermatch. Sedan finns det ytterligare spelpositioner för juggergruppen i sin helhet. Bilden nedan visar de olika positionssymbolerna.

Idag finns inget krav på att bära symboler men det förenklar för domaren och kan stärka lagkänslan.

 • Qwik: Den målgörande spelaren.
 • Gardspelare: Samtliga spelare försedda med pompa med uppgift att skydda qwiken.
 • Kedja, stav, topz, långpompa, kortpompa och sköld: Spelposition utefter vald pompa.
 • Kedjabrytare: En spelare specialiserad i spel mot kedja.
 • Kapten: Har i uppgift att samtala med domaren då oroligheter uppkommer. Vara diplomat vid diskussioner mellan lag samt samordna avbytarna.
 • Lagmästare: Samordnar och har huvudansvar gällande alla områden kring juggergruppen (inte bara laget).
 • Byggmästare: Ansvarar för juggerutrustningen och har god kunskap kring byggande av pompor. Hen lagar dåliga/trasiga pompor vid behov samt ser över säkerhet osv. Certifierade byggmästare skall certifieras av Sjufo.
 • BBQ-mästare: Väldigt viktig person. Ansvarar för att BBQ håller toppklass på turneringar samt ansvarar för lagets förråd av förnödenheter (vatten, energikällor osv.) vid matcher.
 • Legospelare: En spelare som saknar lagtillhörighet eller spelar för ett annat lag än sitt eget.
 • Juggermästare: Som namnet antyder får märket enbart bäras av en mästare inom jugger. Kriterier som ska uppfyllas är följande. Personen ska ha:
  1. Aktivt utövat sporten under minst fem års tid
  2. Flerårig erfarenhet som ledare för minst ett aktivt juggerlag, där laget medverkat i flertalet turneringar
  3. Personligen deltagit i minst tio turneringar
  4. Pedagogisk färdighet gällande utlärning av alla delar inom sporten jugger, historia, regler, taktik, manövrering av pompor etc.
  5. Erfarenhet som workshops ledare från ett flertal workshops i jugger samt byggande av pompor.
  6. Mycket god förmågan att spela med minst två typer av pompor

Det finns tre typer av juggermästare:

 • -förening: Ledare och ordförande av en juggergrupp (idrottsförening, annan förening eller obunden grupp) med minst 2 aktiva lag, båda med minst två säsonger.
 • -serenis: Har gjort betydande arbete för att främja jugger i sitt hemland eller internationellt, aktivt utövat sporten under minst 10 års tid.
 • -zero (”stormästare”): Den första som introducerat jugger i ett land och aktivt arbetat för att utveckla jugger till en stabil sport i landet. Det finns normalt enbart en eller två ”Jugger zero” i varje land. T. ex. i Tyskland finns stormästaren Lester i Berlin (1993?), men även en eller flera i Hamburg/Heidelberg (1993). Detta då båda har introducerat jugger i landet utan att veta om varandra under många år. Både var första, men både har också fortsatt att spela och bygga jugger till den skala den är i idag. I Australien (Gavin, 2000), Irland (Mark, 2007), Spanien (Santi, 2008), Sverige (Ruben, 2012) och Colombia (Pedro) finns det enbart en ”Jugger zero”.

Tränare/ ledare

Tränare/ ledare

Lagmästare

Lagmästare

Kapten

Kapten

Qwik

Qwik

Gardspelare

Gardspelare

Kedja

Kedja

Stav

Stav

Topz

Topz

Långpompor

Långpompor

Sköld

Sköld

Kedjabrytare

Kedjabrytare

Legospelare

Legospelare

Huvuddomare

Huvuddomare

Linjedomare

Linjedomare

Måldomare

Måldomare

BBQ mästare

BBQ mästare

Translate »