Positioner

Det finns ett antal spelpositioner under en juggermatch. Sedan finns det ytterligare spelpositioner för juggergruppen i sin helhet. Bilden nedan visar de olika positionssymbolerna.

Idag finns inget krav på att bära symboler men det förenklar för domaren och kan stärka lagkänslan.

Qwik

Qwick

Den ende spelaren som kan göra mål

Sköld

Kortpompa

Den gard som spelar med antingen två kortpompor eller en kortpompa och sköld.

Stav

Stav

Den gard som spelar med staven som är den enda pompan man inte får stöta med.

Kedja

Kedja

Den gard som spelar med kedjan som är offensivt och svårt att försvara sig med.

Topz

Topz

Den gard som har två markeringsytor och bra räckvidd att använda sig av.

Långpompa

Långpompa

Den gard som spelar med den pompa som är lättast att lära sig att använda.

Kapten

Kapten

Har i uppgift att samtala med domaren då oroligheter uppkommer. Vara diplomat vid diskussioner mellan lag samt samordna avbytarna.

Lagmästare

Lagmästare

Samordnar och har huvudansvar gällande alla områden kring juggergruppen (inte bara laget).

Kedjabrytare

Kedjebrytare

En spelare specialiserad i spel mot kedja.

Långpompa

Byggmästare

Ansvarar för juggerutrustningen och har god kunskap kring byggande av pompor. Hen lagar dåliga/trasiga pompor vid behov samt ser över säkerhet osv. Certifierade byggmästare skall certifieras av Sjufo.

BBQ mästare

BBQ-mästare

Väldigt viktig person. Ansvarar för att BBQ håller toppklass på turneringar samt ansvarar för lagets förråd av förnödenheter (vatten, energikällor osv.) vid matcher.

Legospelare

Legospelare

En spelare som saknar lagtillhörighet eller spelar för ett annat lag än sitt eget.

Translate »