Vid byggande av pompor skall de grundläggande definitionerna följas, detta är ett krav för att kunna uppnå sportsliga matcher. Så länge dessa definitioner uppfylls kan du bygga pompan så den blir optimerad för dig personligen. Låt gärna kreativiteten flöda gällande färgval etc dock så får du inte bygga på sådant sett att en fördel i din pompa blir så pass stor att den klassas som orättvis. Det finns idag ingen tillverkare i Sverige som säljer färdiga pompor.

Sjufo rekommenderar att bygga sin egen pompa då du genom det får en större kunskap om din valda pompa. Du kan gärna ladda ner en steg-för-steg guide hur du kan bygga pomporna på http://www.jugger.se.

Materialen hittar du på välsorterade byggmarknader.

Säkerhet är viktigast

Innan en turnering ska pomporna godkännas:

  1. är de säkra
  2. är de hela
  3. är spetsarna mjuk
  4. stämmer måtten.

Spetsen på lång-/kortpompor och topz bör vara så mjuk att man inte känner kärnstaven genom den större rörisoleringen (slag- och pareringsdelar) om man trycker med tummen på den. Turneringens ansvariga har befogenhet att förbjuda en pompa i spel om denna riskerar säkerheten hos spelarna.

Definitioner

Tolerans: +/- 0.5 cm; se färger för ≥ / ≤

grön, orange: längd ≤ X (max)
blå, röd: längd ≥ X (minst)

Topp: Ø 7-14 cm

Markeringsytor: Ø 6-8 cm

Parerstång/ring och andra framstående delar: max 1.5 cm höga

Vaddering sköldbucklor: ≤ 5 cm framstående

Grepp: Ø 3-5 cm.

Pommel/knapp: Ø 4-7 cm

Alla slagdelar ska vadderas

Stav

Mått stav

En tvåhandspompa med max längd på 180 centimeter. Markeringsytan är minst 90 centimeter och gardytan minst 50 centimeter.
För att markering ska räknas så måste du greppa med båda händerna runt greppytorna. Får endast svepas med, ej stötar.

Topz

Mått Topz

En tvåhandspompa med max längd på 200 centimeter. Markeringsytorna är minst 60 centimeter.
För att markering ska räknas så måste du greppa med båda händerna runt greppytan.

Kortpompa

Mått kortpompa

En enhandspompa med max längd på 85 centimeter. Markeringsytan är minst 65 centimeter.
Kan kombineras med två kortpompor eller tillsammans med en sköld.

Spets

Mått spets

Spetsen på alla pompor, förutom stav, behöver ha en mjuk spets för att minska risken för skador.

Långpompa

Mått långpompa

En tvåhandspompa med max längd på 140 centimeter. Markeringsytan är minst 100 centimeter.
För att markering ska räknas så måste du greppa med båda händerna runt greppytan.

Kedja

Mått kedja

Maxlängd på hela kedjan är 320 centimeter, bollen är minst 18 centimeter i diameter och minst 80 centimeter av kedjan ska vara vadderad (från bollen räknat).
För att markering ska räknas så måste du hålla i greppet.

Sköld

Mått sköld

Max diameter är 60 centimeter.

Kan ha dubbel- eller singelgrepp och används tillsammans med kortpompa.

Translate »